Thông báo đóng điện công trình đường dây cấp điện cho Công ty M.E NIKKISO Việt Nam (đường số 7 - khu công nghiệp VSIP – xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

17:44, 05/06/2021 [GMT+7]
.
Theo kế hoạch đường dây cấp điện cho công ty chúng tôi sẽ được đóng điện vào 10h00 ngày 6 tháng 6 năm 2021.
 
Để đảm bảo an toàn cho người, gia súc, thiết bị lưới điện, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo để các cá nhân và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tỉnh Quảng Ngãi được biết. Đồng thời nghiêm cấm các hành vi làm ảnh hưởng đến an toàn lưới điện theo các quy định của chính phủ Việt Nam./.
 
.