"Kịp thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri"

17:16, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: NGUYỄN THANH DŨNG
 
Sinh ngày: 25.8.1973
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn hóa quần chúng
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Văn hóa học
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
 
 
Tôi vinh dự được cử tri nơi công tác đề nghị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử và Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 10...
 
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - nơi tôi đang công tác là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; có chức năng, nhiệm vụ như Đảng bộ các huyện, thị xã và Đảng bộ TP.Quảng Ngãi. Hiện Đảng bộ Khối quản lý gần 7.000 đảng viên sinh hoạt tại 140 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đảng viên thuộc Đảng bộ Khối là những đồng chí đang công tác trong các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và hội đoàn thể cấp tỉnh và trong các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quảng Ngãi.
 
Bản thân tôi, từ khi công tác (1994) đến nay, dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi cũng luôn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
Một là, phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi, nhất là các chính sách liên quan đến việc chăm lo, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kịp thời đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
 
Hai là, bản thân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.
 
Ba là, phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; nói đi đôi với làm; thực hiện tốt việc nêu gương; không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X đã đề ra, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền./.
 
 
.