Thể thao thành tích cao Quảng Ngãi: Tạo nền tảng để phát triển
16:02 | 20/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao thành tích cho thể thao tỉnh nhà, trong thời gian đến tỉnh cần đầu tư trọng điểm vào những bộ môn thể thao có nhiều thế mạnh, đồng thời hoàn thiện hệ thống đào tạo vận động viên (VĐV) ở các tuyến...
.
.