UBND tỉnh họp bàn xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai cho người dân
18:04 | 11/01/2021
(Baoquangngai.vn)- Chiều 11.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
.
.