Giữ mãi tiếng cồng, nhịp chiêng
16:41 | 17/02/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Hrê ở huyện Minh Long đã nuôi dưỡng tâm hồn anh Đinh Văn May và Đinh Văn Thơm về sự say mê văn hóa của dân tộc mình.
.
.