BỘ CHQS TỈNH: Hoàn thành Diễn tập "Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp"
09:44 | 24/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (20 - 21/9), Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thành công cuộc diễn tập "Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp" trên bản đồ và ngoài thực địa. Đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp; bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong mọi tình huống. Quá trình diễn tập đã hoàn thành 3 nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành chiến đấu.
.
.