Giải ngân vốn đầu tư công: Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ
06:06 | 19/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 7 tháng năm 2022, Quảng Ngãi mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 32%, thấp hơn mức trung bình của cả nước (34,47%). Trước tình hình đó, tỉnh đang tập trung gỡ nút thắt để đảm bảo giải ngân nguồn vốn này đúng tiến độ.
.
.