Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
16:06 | 18/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
.
.