Chi bộ quân sự cấp xã: Phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở

08:34, 09/11/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mô hình chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn đã phát huy hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở.

TIN LIÊN QUAN

Toàn tỉnh hiện có 184/184 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, với tổng số hơn 1.900 đảng viên; trong đó có 132/184 chi bộ có cấp ủy, chiếm 71%.

Xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh

Qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, các địa phương đã tập trung xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy, chi bộ quân sự đã tập trung lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dân quân tự vệ huyện Mộ Đức tham gia diễn tập bắn đạn thật trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh 2018. Ảnh: X.Thiên
Dân quân tự vệ huyện Mộ Đức tham gia diễn tập bắn đạn thật trong Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh 2018. Ảnh: X.Thiên

Đến nay, TP.Quảng Ngãi đã xây dựng 23 chi bộ quân sự xã, phường với 265 đảng viên, trong đó có 18 chi bộ có cấp ủy (đạt 78%). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Chi bộ quân sự trên địa bàn thành phố hoạt động rất tốt, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế ở địa phương. Hằng năm, chi bộ quân sự các xã, phường tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu...

Còn tại huyện Sơn Hà, hiện có 14 chi bộ quân sự xã, thị trấn với 168 đảng viên. Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Võ Tấn Lãm nhận định: Từ thực tiễn và tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho thấy, loại hình chi bộ này hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

Từ kinh nghiệm xây dựng chi bộ quân sự xã trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự xã Ba Vì (Ba Tơ) Lê Hữu Trinh chia sẻ: Đối với Chi bộ quân sự xã Ba Vì trong nhiều năm qua luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể chi bộ. Vai trò tham mưu của Ban chỉ huy quân sự cấp xã luôn được phát huy, lực lượng dân quân thường trực luôn phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động tại địa phương.

Một số bài học kinh nghiệm

Hiệu quả của mô hình chi bộ quân sự đã thấy rõ, tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số chi bộ quân sự hoạt động vẫn còn hạn chế, cần phải tập trung khắc phục. Đó là một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới.

Có chi bộ quân sự chưa phát huy hiệu quả vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ quân sự chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện  và công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát đảng viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của bí thư đảng ủy xã ở một số nơi chưa thật sự sâu sát đối với chi bộ quân sự...

Qua thực tiễn xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh ở các địa phương, bài học kinh nghiệm được rút ra đó là tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực trong việc tham mưu xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh, nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở. Đồng thời phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh; chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của chi bộ quân sự.

Bên cạnh đó, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ quân sự. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ quân sự, thường xuyên kiện toàn ban chỉ huy quân sự đủ về số lượng, chất lượng; xây dựng và củng cố lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh rộng khắp.

P.LÝ - B.SƠN

 
.
.