Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên toàn quốc

22:28, 13/10/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hết hiệu lực một số quy định về dạy thêm, học thêm tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT, ngày 26/8/2019.
 
Theo đó, căn cứ vào khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014, các quy định về dạy thêm, học thêm tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012 ngày 16/5/2012 chính thức hết hiệu lực:
 
- Điều 6: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường;
 
- Điều 8: Yêu cầu đối với người dạy thêm;
 
- Điều 9: Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
 
- Điều 10: Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;
 
- Điều 11: Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
 
- Điều 12: Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm;
 
- Điều 13: Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
 
- Điều 14: Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.
 
Thời điểm hết hiệu lực của các quy định trên tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT là ngày 01/7/2016.
 
Như vậy, với Quyết định này, hoạt động dạy thêm, học thêm trên phạm vi toàn quốc sẽ bị dừng cấp phép. Quyết định này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2019.
 
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan nghiên cứu Quyết định số 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực một số Điều của Thông​ tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế hoặc bãi bỏ Quyết định: số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 và số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
 
​Riêng đối với một số nội dung tại các Điều, Khoản còn hiệu lực của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để tổ chức thực hiện và quản lý việc dạy thêm, học thêm đạt hiệu quả.
 
PV
.