Thu ngân sách từ đấu giá đất: Tập trung giải quyết vướng mắc

18:35, 20/02/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu từ khai thác quỹ đất là 3.100 tỷ đồng, trong đó phần lớn là thu từ 3 dự án khu dân cư (KDC) do ngân sách đầu tư. Tuy nhiên, để thực hiện đạt mục tiêu này, tỉnh cần tập trung giải quyết nhiều vướng mắc mới đảm bảo đủ điều kiện đưa ra đấu giá.
 
Nhiều vướng mắc
 
Trong tổng số 3.100 tỷ đồng mà Quảng Ngãi dự kiến thu từ khai thác quỹ đất trong năm 2022 có khoảng 600 tỷ đồng thu từ dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, còn lại thu từ dự án đầu tư từ ngân sách khoảng 2.500 tỷ đồng. Đối với dự án đầu tư từ ngân sách có 2 loại: Dự án đất sạch và dự án đầu tư dở dang tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, gồm 3 dự án KDC là Bắc Huỳnh Thúc Kháng, Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) và Nam Sông Vệ (Mộ Đức). 
 
Trong đó, đấu giá dự án đất sạch, việc triển khai thực hiện khá đơn giản vì thủ tục không có vướng mắc, có thể đấu giá sớm, nhưng nguồn thu không lớn. Còn 3 dự án đầu tư dở dang nói trên, nhiều tháng qua, Sở TN&MT tập trung rà soát, xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ. Tuy nhiên, do có quá nhiều vướng mắc, nên thời gian hoàn thiện 3 dự án nói trên để đủ điều kiện đưa ra đấu giá, thu ngân sách sẽ khó đúng theo kế hoạch.
 
Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa đủ điều kiện đưa ra đấu giá.
Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa đủ điều kiện đưa ra đấu giá.
Sau khi rà soát, Sở TN&MT đã xác định có 2 vướng mắc lớn liên quan đến 3 KDC này, gồm: Tính chất, hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện và hạ tầng dở dang, xuống cấp. Đối với tính chất, hồ sơ dự án, hiện Sở đang tiếp tục bổ sung, cập nhật, điều chỉnh, để hoàn thiện, đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đấu giá. Còn hạ tầng sẽ tính toán cụ thể khối lượng cần tiếp tục đầu tư, nếu chưa hoàn thiện hoặc sửa chữa, nâng cấp những hạng mục đã xuống cấp, để khi đưa ra đấu giá, hạ tầng phải đúng thiết kế.
 
“Việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng để đưa ra đấu giá từng lô nền đang gặp khó khăn về nguồn vốn, vì phải đầu tư hàng trăm tỷ đồng, trong khi chưa xác định được nguồn. Hiện tại, tỉnh mới cho phép đầu tư hạ tầng KDC Nam Sông Vệ, dự kiến khởi công trước tháng 6/2022 và thực hiện theo phân kỳ đầu tư".
 
Quyền Giám đốc Sở TN&MT
NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Theo Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Đức Trung, hạ tầng của KDC Bắc Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 1) hiện mới hoàn thành khoảng 60% so với thiết kế. Sở sẽ lập kế hoạch tiếp tục đầu tư 40% khối lượng còn lại bằng ngân sách. Đối với giai đoạn 2, hiện còn vướng mặt bằng, Sở sẽ lên kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng và khi có mặt bằng rồi sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng theo phương án được duyệt. Riêng dự án KDC Nam Sông Vệ, hiện mới hoàn thành khoảng 30 - 40% hạ tầng, trong đó nhiều khu vực nằm trong dự án chưa có đường giao thông, nhiều điểm chưa giải phóng mặt bằng. 

 
Lựa chọn phương án phù hợp
 
Điểm mới trong chỉ đạo thu tiền sử dụng đất năm 2022 là lần đầu tiên UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ công triển khai đấu giá đất, gồm cả đất sạch và đất nền của 3 dự án KCD Bắc Huỳnh Thúc Kháng, Mỹ Trà - Mỹ Khê, Nam Sông Vệ (trước đó Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phụ trách). Hiện tại, việc đưa vào đấu giá các khu đất sạch đang được tiến hành, đã hoàn thành đấu giá một số khu.
 
Riêng 3 dự án KDC trên, sau hơn 1 năm rà soát, tiếp tục hoàn thiện cả về mặt pháp lý lẫn xây dựng hạ tầng, Sở TN&MT đã xây dựng 2 phương án để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Theo đó, Sở TN&MT đưa ra phương án đấu giá, gồm: Đấu giá trọn gói và đấu giá từng lô. Trong đó, đấu giá trọn gói là không tiếp tục đầu tư, mà đưa ra đấu giá toàn bộ KDC, thu được tiền ngay. Tuy nhiên, giá sẽ rẻ hơn và sản phẩm sau khi trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức chưa thể sử dụng lô nền ngay. Còn đấu giá từng lô nền, ngân sách phải tiếp tục đầu tư, với số tiền không nhỏ và tốn thêm thời gian, nhưng trúng đấu giá có thể sử dụng lô nền ngay. Căn cứ vào 2 phương án này, Sở TN&MT đã tham mưu cho tỉnh xem xét chọn phương án đấu giá trọn gói đối với KDC Mỹ Trà - Mỹ Khê; còn đấu giá từng lô nền đối với KDC Bắc Huỳnh Thúc Kháng và Nam Sông Vệ. 
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 
.
.