Cập nhật lúc: 09:28, 14/01/2018 [GMT+7]
.

Kinh tế tập thể phát triển ổn định


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể. Các HTX từng bước được củng cố và phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng về quy mô cũng như ngành nghề.

Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 230 hợp tác xã (HTX); trong đó có 175 HTX nông nghiệp, 42 HTX phi nông nghiệp và 13 quỹ tín dụng nhân dân. Doanh thu bình quân ước đạt hơn 1,2 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận trước thuế ước đạt 60 triệu đồng/HTX/năm. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX 24 triệu đồng/người/năm, tăng 6% so với năm 2016.

Đối với 175 HTX nông nghiệp, có 40 HTX liên kết với doanh nghiệp. Các HTX đã tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ kinh tế thành viên phát triển. Ngoài ra, một số HTX còn tham gia cơ giới hoá đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp... góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tham gia cùng chính quyền địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Điển hình như HTX nông nghiệp Bình Dương, HTX nông nghiệp I Bình Nguyên, HTX nông nghiệp I Bình Trung (Bình Sơn), HTX nông nghiệp Phổ Văn, HTX nông nghiệp Phổ Minh (Đức Phổ), HTX nông nghiệp Nghĩa Kỳ Đông (Tư Nghĩa), HTX nông nghiệp Vĩnh Trường (Mộ Đức).

Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh tham quan sản phẩm gỗ, trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩm rừng giữa các HTX với đơn vị chế biến gỗ tại Quảng Ngãi.
Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh tham quan sản phẩm gỗ, trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩm rừng giữa các HTX với đơn vị chế biến gỗ tại Quảng Ngãi.


HTX vận tải đã đáp ứng một phần không nhỏ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho thành viên, đóng góp nguồn thu cho ngân sách. So với các HTX đang hoạt động thì, HTX vận tải là loại hình mang lại giá trị kinh tế cao. Doanh thu bình quân mỗi HTX ước đạt trên 11 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Một số HTX thuộc lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hoạt động có hiệu quả. Điển hình như, HTX dịch vụ điện Bình Thạnh (Bình Sơn), HTX thương mại-dịch vụ Bình Nguyên (Bình Sơn),  HTX dịch vụ Điện-Nước Đức Lân (Mộ Đức)...

Các quỹ tín dụng nhân dân chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng vốn góp thành viên, đầu tư trang thiết bị hiện đại. Đến cuối tháng 12.2017, toàn tỉnh có 13 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với hơn 18.000 thành viên; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2016; nợ xấu chiếm 0,24% tổng dư nợ, giảm 0,05% so với năm 2016. Các quỹ đều hoạt động có lãi, lợi nhuận trước thuế bình quân hơn 200 triệu đồng/quỹ.

Trong năm qua, các HTX còn tham gia vào chuỗi giá trị gắn với sản phẩm ở địa phương như HTX nông nghiệp Hành Dũng, Hành Nhân (Nghĩa Hành) tham gia vào mô hình sản xuất gạo hữu cơ. HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) xây dựng mô hình khoai lang Nhật Bản. HTX nông nghiệp Tịnh Long, HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ rau an toàn Sông Trà (TP.Quảng Ngãi) liên kết sản xuất và tiêu thụ rau. HTX sản xuất và kinh doanh Nấm Đức Nhuận (Mộ Đức) chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm ăn và nấm chữa bệnh. Một số HTX liên kết sản xuất lúa giống như HTX nông nghiệp Bồ Đề, HTX nông nghiệp Vĩnh Trường (Mộ Đức), HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Bắc (Sơn Tịnh)... Ngoài ra, các HTX đánh bắt xa bờ đang tích cực đầu tư để phát triển, tiêu biểu như HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Phổ Quang (Đức Phổ).

 Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiền khó khăn, đóng góp của HTX vào GDP còn thấp, nhưng hoạt động của các HTX đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận, với 50% HTX khá, tỷ lệ HTX yếu kém giảm. Nhiều mô hình HTX hoạt động đem lại hiệu quả cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần thực hiện nhiều tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.


NGUYỄN KHÂM

 

.
.