Đoàn kết và khát vọng dân tộc

20:58, 01/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm nay, kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tập trung cao độ cho cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam sẽ là động lực, là niềm tin để chúng ta chiến thắng đại dịch, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám
    (Báo Quảng Ngãi)- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi  vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm của dân tộc. Thắng lợi đó gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
    .
 
Đoàn kết là một truyền thống và là bài học quý báu của dân tộc Việt Nam được vun đắp, nuôi dưỡng từ hàng nghìn năm. Bài học này đã được Đảng và Bác Hồ vận dụng và phát huy một cách sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là, đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, quyết tâm không chịu làm nô lệ của dân tộc Việt Nam, tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp và mạnh mẽ. Huy động được lực lượng tham gia rất đông đảo, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp... tất cả đều nhất tề nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Đấy là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.
 
Trong 76 năm qua kể từ ngày đất nước giành được độc lập, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam vẫn luôn được hun đúc, phát huy trong mọi hoàn cảnh, góp phần đắc lực vào sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.
 
Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, đại hội lần này đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Điều đó cho thấy, giờ đây, tinh thần đoàn kết của dân tộc đã thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trở thành khát vọng và lẽ sống của người dân Việt Nam.
 
Và trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hôm nay, tinh thần đoàn kết đó cần tiếp tục phát huy để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.
 
Còn trong thư gửi lực lượng tuyến đầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “...Tôi cảm nhận được tinh thần của những phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong"... của những năm xưa như càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các anh, các chị "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân và Tổ quốc cần".
 
Cảm nhận sâu sắc lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thư động viên lực lượng tuyến đầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đồng lòng góp sức, góp của, hiến kế để cùng TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh ở miền Nam đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
 
Với Quảng Ngãi, cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong thời gian qua cũng vô cùng cam go và phức tạp, nhưng với truyền thống đoàn kết và đồng thuận trong nhân dân, nên bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Đó là, tỉnh đã từng bước kiểm soát được dịch Covid-19 bùng phát ngoài cộng đồng; huy động được hơn 47 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và đóng góp kinh phí, gửi tặng nhu yếu phẩm cho chính quyền và người dân TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía nam do đại dịch Covid-19 gây ra nhiều tổn thất.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong cuộc chiến này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải tập trung cao độ cho công tác này, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch Covid-19, để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
 
Phải khẳng định rằng, những giá trị lịch sử và thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mang lại đã để lại trong mỗi chúng ta lòng tự hào dân tộc sâu sắc và nhiều bài học quý báu. Đó là, cội nguồn sức mạnh của dân tộc chính là tinh thần đoàn kết. Và chỉ khi nào cả dân tộc kết thành một khối thống nhất, đồng thuận, đồng lòng thì đất nước mới đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 cũng thế!
 
ĐỨC NGUYỄN
 
.
.