Thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2021:

Tiếp tục xây dựng gương điển hình học Bác

20:47, 17/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm.
Nhân rộng các điển hình học Bác
 
Năm 2021, Tỉnh ủy sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh và phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. 
Thầy Trần Quang -  nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh (Nghĩa Hành) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì giúp đỡ học sinh nghèo.
Thầy Trần Quang - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh (Nghĩa Hành) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì giúp đỡ học sinh nghèo.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng cho biết: Để phục vụ cho hội nghị sơ kết đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi đảng bộ lựa chọn 2 - 4 tập thể, mỗi chi bộ lựa chọn 2 - 3 cá nhân mới để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực nhằm tạo sức lan tỏa.
 
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn định kỳ và đăng ký cam kết thực hiện từ đầu năm, có kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả vào cuối năm; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.
 
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn, phát hành tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 để các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vận dụng học tập và làm theo. 
 
Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp
 
Một trong những nội dung quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2021 là tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt là, tổ chức thực hiện tốt Quy định 11 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngày càng thực chất, hiệu quả” và Quyết định 1575 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân.
 
Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thảo luận, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021. Căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy địa phương, đơn vị xác định, lựa chọn những nội dung đột phá nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả.
 
Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình địa phương trong quá trình thực hiện nội dung Chỉ thị 05 năm 2021. Trong đó, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết Trung ương (khóa XIII) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với phương châm phòng ngừa, lấy xây là chính; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định, quy chế nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy dân chủ thực sự trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp; phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Thông qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những tồn tại, khuyết điểm; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; đồng thời đưa kết quả thực hiện Chỉ thị 05 vào tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm; làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ...
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.