Động viên bộ phận một cửa
18:27 | 08/12/2022
(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.
.
.