Chuyển trường Bách khoa Hà Nội lên thành đại học
10:29 | 05/12/2022
Thủ tướng vừa ký quyết định chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
.
.