Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị

18:27, 27/07/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị là một trong những mục tiêu được các địa phương trên địa bàn tỉnh hướng đến.
 
 
Điểm sáng Trà Bình
 
Sau 4 năm được công nhận xã đạt chuẩn NTM, diện mạo xã Trà Bình (Trà Bồng) ngày càng khang trang, các tiêu chí NTM không ngừng được cải thiện và nâng cao. "Nhờ địa phương phát động, thực hiện Chương trình xây dựng NTM mà người dân tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều phong trào. Trong đó, có việc chủ động tham gia sản xuất nông nghiệp an toàn, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; chăm sóc các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao”, bà Trần Thị Đạt, ở thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, cho hay. 
 
Xã Bình Chánh (Bình Sơn) đang tập trung đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển đô thị Dốc Sỏi.
Xã Bình Chánh (Bình Sơn) đang tập trung đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển đô thị Dốc Sỏi.
Để hoàn thiện và nâng chất lượng nhóm tiêu chí hạ tầng, xã Trà Bình đã chủ động huy động nguồn lực, cộng với ngân sách hỗ trợ, tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các công trình thiết yếu, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, xã còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hài lòng của người dân trong xây dựng NTM đạt gần 99%.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Trà Bình Nguyễn Công Hành, để thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trở thành đô thị loại V vào năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Bình đang nỗ lực duy trì và nâng cấp các tiêu chí “mềm” như môi trường, an ninh - chính trị xã hội. Đối với nhóm tiêu chí hạ tầng và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xã cần sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp trên để tiếp tục đầu tư hoàn thiện, với tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng.
 
Hướng đến đô thị nông thôn mới hiện đại
 
“Không nên thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được, mà cần khơi dậy khát vọng phát triển, tiếp tục duy trì và nâng các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với tái cơ cấu ngành  nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Cùng với đó là quy hoạch và tích hợp nguồn lực thực hiện tiêu chí xây dựng NTM với tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị, đô thị vệ tinh”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN PHƯỚC HIỀN

Huyện Bình Sơn đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng NTM theo hướng bền vững gắn với phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2025 trở thành thị xã. Trong năm 2022, huyện tập trung đầu tư để các xã Bình Châu, Bình Thuận, Bình An hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM; 2 xã Bình Dương, Bình Trị đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao theo hướng văn minh đô thị. Qua khảo sát, khu vực quy hoạch đô thị ở Bình Sơn gồm 16 xã và thị trấn Châu Ổ đủ điều kiện lên phường, hiện đã đạt 45/59 tiêu chí, gần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó có 25/59 tiêu chí đạt và vượt chuẩn.

 
Để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị, huyện Bình Sơn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực huy động và tích hợp các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao. Đồng thời, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng “tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm từng bước”.
 
“Xác định mục tiêu cốt lõi trong xây dựng NTM là nâng cao đời sống cho nhân dân, vì vậy, trong thời gian đến, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Quy hoạch các vùng sản xuất và tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho biết.
 
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai lập quy hoạch chung đô thị trên toàn huyện và Chương trình phát triển đô thị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, xây dựng danh mục công trình, dự án NTM gắn với phát triển đô thị để chủ động phân bổ nguồn lực đầu tư, đảm bảo phát huy hiệu quả.
 
Bài, ảnh: MỸ HOA
 
.
.