Đưa cây bắp sinh khối lên miền núi
08:46 | 06/10/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân, một số địa phương ở miền núi như Sơn Tây, Ba Tơ đã triển khai thí điểm và định hướng nhân rộng mô hình trồng bắp sinh khối.
.
.