Sửa đổi thẩm quyền ban hành giá đất: Cần khẩn trương thực hiện
15:36 | 22/03/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Gần đây, tỉnh triển khai nhiều dự án, trong đó có một số dự án diện tích thu hồi đất lớn, số hộ tái định cư (TĐC) nhiều. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bố trí TĐC cho người dân còn chậm trễ, do chưa ban hành giá đất kịp thời làm cơ sở giao đất TĐC.
.
.