Tập trung thực hiện tốt công tác giao quân năm 2019
16:31 | 17/02/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Còn một tuần nữa là đến ngày hội giao, nhận quân năm 2019. Để công tác giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; tạo khí thế phấn khởi, hăng hái cho thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương, đơn vị liên quan đã và đang chuẩn bị tốt về mọi mặt.
.
.