Chung sức thi đua, quyết thắng đại dịch
14:52 | 19/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào Thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 phát động phong trào thi đua đặc biệt: "Cảnh sát biển cùng quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".
.
.