THÔNG BÁO

Chỉ tiêu xét tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây

17:06, 04/05/2021 [GMT+7]
.
UBND huyện Sơn Tây thông báo một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu, việc thu nhận phiếu đăng ký xét tuyển giáo viên năm học 2021, trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
 
I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
 
Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021, là 119 giáo viên, trong đó:
 
1. Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 là 29 giáo viên;
 
2. Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 là 36 giáo viên;
 
3. Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32 là 54 giáo viên;
 
* Đối với chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số tại chỗ 40% chỉ tiêu tuyển dụng (người dân tộc thiểu số đã sinh sống, làm ăn lâu dài tại huyện Sơn Tây và có hộ khẩu tại huyện Sơn Tây từ 3 năm trở lên) .
 
II. Điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu và ưu tiên trong tuyển dụng:
 
Thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021 (Kế hoạch này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Huyện: sontay.quangngai.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Sơn Tây).
 
III. Thời gian và địa điểm thu phiếu dự tuyển:
 
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 02/05/2021. 
 
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Tây (địa chỉ: Tầng 3, nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).
 
IV. Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển:
 
Thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Sơn Tây.
 
V. Lệ phí thi: 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí thi nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)
 
Mọi chi tiết liên hệ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Tây, địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi; Số điện thoại 0255.3868355./.
 
 
 
.