"Tích cực giám sát, chất vấn việc giải quyết kiến nghị của cử tri"

18:22, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: TRẦN VĂN LUẬT
 
Sinh ngày: 10.3.1977
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thương mại; Đại học Luật kinh doanh
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn HĐND tỉnh
 
Là đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
 
Tôi rất vinh dự được làm việc trong cơ quan HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trải qua nhiều năm làm công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, được tiếp xúc với các đại biểu của nhân dân và bà con cử tri, tôi đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ kinh nghiệm hoạt động của người đại biểu dân cử, từ thực tiễn cuộc sống của người dân. Khả năng tham mưu, phục vụ ngày càng được hoàn thiện, hiệu quả hơn; chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Với nhiệm vụ được phân công, tôi đã chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng, cũng như phối hợp với các Ban HĐND tham mưu tốt cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi tái cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì đây là niềm vinh dự to lớn đối với tôi, là điều kiện để tôi được tham gia trực tiếp vào hoạt động của HĐND tỉnh. Tôi ý thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện đầy đủ, hiệu quả, xứng đáng với người đại biểu nhân dân... Tôi sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đề ra với những nội dung như sau:
 
Thứ nhất, luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại biểu HĐND, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc xây dựng, quản lý nhà nước.
 
Thứ hai, liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử nói riêng, cử tri và nhân dân toàn tỉnh nói chung; gắn bó mật thiết với nhân dân, gần gũi, lắng nghe một cách cầu thị, thấu đáo, đầy đủ và kịp thời phản ảnh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân đến HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
 
Khi nhận được các yêu cầu, kiến nghị của cử tri hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, phải có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết trong thời hạn luật định. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật thì kiên quyết chất vấn, làm rõ vấn đề tại kỳ họp gần nhất đối với lãnh đạo các cơ quan liên quan.
 
Thứ ba, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự của HĐND, đặc biệt là việc đóng góp xây dựng những cơ chế, chính sách quan trọng ở địa phương; có trách nhiệm phổ biến, giải thích các nghị quyết của HĐND tỉnh, vận động và cùng nhân dân triển khai thực hiện các nghị quyết đó, làm cho nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tích cực giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc... góp phần làm cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh được thực thi đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương.
 
Thứ tư, dù ở bất kỳ cương vị, nhiệm vụ công tác nào, tôi cũng luôn xác định là người cán bộ, người đảng viên, là “công bộc” của dân, phải luôn luôn tu dưỡng, ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, tác phong, chấp hành và giáo dục con cái luôn luôn giữ vững nền nếp gia phong, tận tụy với công việc được giao, bồi đắp “tình làng nghĩa xóm”, xứng đáng với sự tín nhiệm, quý mến của bà con cử tri và nhân dân địa phương.
 
Thứ năm, soát xét lại các vấn đề trong nhiệm kỳ qua còn tồn đọng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm để tiếp tục kiến nghị, đề xuất giải quyết ngay trong đầu nhiệm kỳ này./.
 
 
 
.