"Những quyền lợi hợp pháp, yêu cầu chính đáng của công dân đều được pháp luật tôn trọng và bảo vệ"

17:18, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Bà: PHẠM THỊ KIM LIÊN
 
Sinh ngày: 1.1.1972
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
 
Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể - chính trị tại địa phương, được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, là cầu nối của cử tri với các cơ quan chức năng.
 
Tôi công tác trong ngành kiểm sát nhân dân. Pháp luật quy định ngành kiểm sát có 2 chức năng là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. “Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.
 
Với vị trí hiện tại tôi đang đảm nhiệm là Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, thiết nghĩ, với lĩnh vực mình đang phụ trách cùng với những quan tâm, kỳ vọng của cử tri trong công tác phòng, chống tội phạm, cũng như mong muốn được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà Hiến pháp và pháp luật quy định. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với chương trình hành động như sau, tôi sẽ phát huy hết sức mình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng mong đợi của cử tri:
 
Thứ nhất, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND có tâm và trách nhiệm, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của hân dân...
 
Thứ hai, với tư cách là Viện trưởng Viện KSND tỉnh, tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo mọi hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn đều được phát hiện để khởi tố điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; cương quyết không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội; phối hợp tốt với cơ quan điều tra tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo cho mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật, mọi quyền lợi hợp pháp và yêu cầu chính đáng của công dân đều được pháp luật tôn trọng và bảo vệ...
 
Thứ ba, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp xây dựng các dự án luật, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, giữ mối quan hệ với cử tri để kịp thời thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị đó lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đặc biệt, bản thân sẽ luôn quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí hưu trí, những người đi trước; quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng của những đối tượng yếu thế như người già, phụ nữ, người chưa thành niên… khi có những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
Thứ tư, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh; quyết liệt chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân./.
 
 
.