"Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính"

18:02, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Bà: NGUYỄN THỊ ÁNH PHI
 
Sinh ngày: 25.4.1993
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 
Nơi ở hiện nay: Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Chức vụ hiện nay: Công chức, Thẩm tra viên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.
 
 
Bản thân tôi rất lấy làm vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương. Tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để thực sự trở thành đại biểu của dân, bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm và nỗ lực thực hiện chương trình hành động sau đây:
 
Thứ nhất, tích cực tham gia xây dựng, góp ý để dần hoàn thiện, rút ngắn các trình tự, thủ tục cải cách hành chính để giảm phiền hà cho người dân, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nhà đất, chứng thực, hộ tịch… Riêng đối với ngành nghề mà bản thân đang công tác thì nhận thấy đây là một ngành đặc thù vì nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền về tài sản, nhân thân của các bên đương sự và những người có liên quan. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự, thì việc thi hành án cần phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đồng thời cần rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án và dần hoàn thiện cơ chế, thủ tục, quy trình tổ chức thi hành án. Cần phải xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, minh bạch, không rườm rà với cơ chế thống nhất, thủ tục hành chính rõ ràng, công khai, bộ máy nhà nước gọn nhẹ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, tận tụy, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính.
 
Thứ hai, tích cực tham gia cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách, thuận lợi cho tỉnh nói chung và huyện Tư Nghĩa nói riêng phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, chú trọng các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân; quan tâm chế độ giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư; giám sát đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được đầu tư, xây dựng...
 
Thứ ba, là đại biểu HĐND cấp tỉnh tôi sẽ nỗ lực hết mình để tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để tỉnh ban hành các chính sách, văn bản pháp luật có tính khả thi, sát thực tế và đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ và quan tâm trong xã hội…
 
Thứ tư, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên quyết, đôn đốc, thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của HĐND tỉnh./.
 
 
.