Video: Đảng mãi trong tim - Kỳ 1

14:50, 18/10/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, các thế hệ người dân trên quê hương núi Ấn - sông Trà sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tinh thần nhiệt huyết cách mạng, trách nhiệm với quê hương, đất nước được trao truyền từ lớp người trước đến lớp người sau theo một lẽ tự nhiên, như chính tình yêu mà người dân Quảng Ngãi dành cho Đảng, cho Bác Hồ…

TIN LIÊN QUAN
 
Kỳ 1:  VẸN NGUYÊN MỘT LỜI THỀ
 
.
 
 
 
Thực hiện: P.LÝ - ÁI KIỀU - M.LỰC

 

.