Xa tiền tử: Thanh nhiệt, lợi tiểu, chữa tiêu chảy
10:47 | 14/09/2021
Xa tiền tử là hạt của cây mã đề, có vị ngọt, tính mát, vào kinh Can, Thận, Bàng quang, Tiểu trường...
.
.