Cục Viễn thông: "Khi chuyển mạng giữ nguyên số người dân vẫn quay số bình thường
08:37 | 25/09/2017
Cục Viễn thông cho biết, khi chuyển mạng giữ nguyên số thì người dân vẫn giữ nguyên cả mã mạng và số thuê bao và vẫn thực hiện quay số bình thường không cần có bất kỳ sự thay đổi nào trong việc quay số đến thuê bao đã chuyển mạng. Xem tiếp
.
.
.