Phát hiện hành tinh mới con người có thể sống được
14:28 | 17/11/2017
Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, cách chúng ta khoảng 11 năm ánh sáng và có các điều kiện về lý thuyết mà con người có thể sinh sống được. Xem tiếp
.
.
.