SpaceX phóng vệ tinh tối mật của chính phủ Mỹ lên quỹ đạo
15:43 | 09/01/2018
Khai trương đầu năm mới, tập đoàn SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 mang theo một vệ tinh tối mật của chính phủ Mỹ lên vũ trụ. Xem tiếp
.
.
.