Tìm đầu ra cho hải sản
14:32 | 27/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Trong khi người nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do giá hải sản hạ dài vì dịch Covid-19, thì hậu quả của cơn bão số 5 tiếp tục để lại cho người nuôi nhiều thiệt hại, vì phải thu hoạch sớm và không tìm được đầu ra.
.
.