Công ty CP Đường Quảng Ngãi: Vững vàng vượt khó
15:47 | 22/01/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức. Song, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Đây là tiền đề để năm 2022, QNS tiếp tục nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
.
.