Quy định cấm và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu từ 15/11
10:59 | 20/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. Xem tiếp
.
.
.