Tận tụy chăm lo cho nhân dân
09:08 | 14/09/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Việc to cũng như việc nhỏ, Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân", cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương trong tỉnh đã ra sức chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân.
.
.