Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng
12:05 | 19/08/2022
(Baoquangngai.vn)- Sáng 19/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương cho đội ngũ trí thức.
.
.