Hết lòng phục vụ nhân dân
20:47 | 18/02/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Nửa thế kỷ đã trôi qua, song những lời di huấn của Người trong Di chúc vẫn mãi mãi là lời dạy thiêng liêng, là một di sản vô giá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
.
.