Hiệu quả từ công tác "Dân vận khéo"
21:50 | 13/12/2018
(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, huyện Tư Nghĩa đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác "Dân vận khéo". Xem tiếp
.
 • Phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo Phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo
  14:59 | 13/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2018, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả giải quyết các vụ việc đạt tỷ lệ cao.
  .
 • Tăng cường hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình Tăng cường hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình
  17:48 | 12/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nội dung quan trọng được Tỉnh ủy chỉ đạo trong công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại hằng năm đối với tập thể và cá nhân trong năm 2018 là phải đảm bảo "chặt chẽ, khách quan, phản ánh đúng thực chất và khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm theo đúng Quy định 132 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương".
  .
 • Hiệu quả từ các nghị quyết chuyên đề Hiệu quả từ các nghị quyết chuyên đề
  15:02 | 11/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy đã ban hành 4 kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo thực hiện hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi phát triển bền vững.
  .
 • Xây dựng nông thôn mới ở Đức Hiệp: Khi ý Đảng hợp lòng dân Xây dựng nông thôn mới ở Đức Hiệp: Khi ý Đảng hợp lòng dân
  22:10 | 10/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Là xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018, nên ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể ở xã Đức Hiệp (Mộ Đức) đã vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM. Nhờ đó, đến thời điểm này, Đức Hiệp đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí chính về xã NTM.
  .
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Tất Thành Cang Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Tất Thành Cang
  21:22 | 07/12/2018
  Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Tất Thành Cang.
  .
 • Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX
  15:53 | 07/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra...
  .
 • Khi người dân làm chủ Khi người dân làm chủ
  17:03 | 04/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, nhất là sau 3 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC), vai trò làm chủ của nhân dân không ngừng cải thiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội...
  .
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  16:58 | 03/12/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đó là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
  .
 • Nghĩa Hành: Quyết tâm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Nghĩa Hành: Quyết tâm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
  20:10 | 29/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Là một trong những địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, huyện Nghĩa Hành đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng để sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương.
  .
 • Cần chú trọng công tác cán bộ nữ Cần chú trọng công tác cán bộ nữ
  16:16 | 26/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, công tác cán bộ nữ ở tỉnh ta có sự chuyển biến tích cực, số lượng cán bộ nữ và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị được nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, các vị trí lãnh đạo, quản lý vẫn còn thấp so với chỉ tiêu, quy định của Trung ương...
  .
 • Trả lời 100% kiến nghị của cử tri Trả lời 100% kiến nghị của cử tri
  14:20 | 28/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 11 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ tại 128/184 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tiếp xức cử tri chuyên đề với các cơ quan khối Tư pháp và Nội chính của tỉnh; tiếp xúc với các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và hội viên câu lạc bộ Lê Trung Đình...
  .
 • Phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở: Những hiệu quả bước đầu Phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở: Những hiệu quả bước đầu
  15:08 | 24/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Để nắm sát tình hình ở cơ sở nhằm có những giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức đã xây dựng và triển khai có hiệu quả việc phân công ủy viên Ban Thường vụ phụ trách xã, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở.
  .
 • Tư Nghĩa: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tư Nghĩa: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  21:05 | 22/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 17 của Tỉnh ủy, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh ở huyện Tư Nghĩa có sự chuyển biến tích cực.
  .
 • Hiệu quả từ năm Hiệu quả từ năm "Dân vận chính quyền"
  14:36 | 20/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Dân vận chính quyền là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do đó, trong năm 2018, Quảng Ngãi đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền...
  .
 • Kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2018: Nhiều điểm mới Kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2018: Nhiều điểm mới
  10:43 | 20/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng bám sát Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
  .
 • Cán bộ, đảng viên phải nêu gương Cán bộ, đảng viên phải nêu gương
  16:55 | 18/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đây cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  .
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật một số cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật một số cán bộ
  20:59 | 15/11/2018
  Từ ngày 12 đến 14/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
  .
 • Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX) Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX)
  21:45 | 19/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Ngày 12.11.2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) tiến hành kỳ họp lần thứ 29. Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
  .
 • Xã Bình Long: Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế Xã Bình Long: Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế
  16:23 | 14/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Đảng ủy xã Bình Long (Bình Sơn) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  .
 • Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia
  14:32 | 13/11/2018
  Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.
  .
 • Sáp nhập trung tâm VH-TT với đài truyền thanh các huyện Sáp nhập trung tâm VH-TT với đài truyền thanh các huyện
  08:06 | 11/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đầu năm 2019, các trung tâm VH-TT sẽ sáp nhập với đài truyền thanh các huyện để thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao (TT-VH-TT) nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành sáp nhập.
  .
 • Bình Sơn: Phát triển hạ tầng giao thông, đô thị Bình Sơn: Phát triển hạ tầng giao thông, đô thị
  16:52 | 07/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, thời gian qua, huyện Bình Sơn đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
  .
 • Nét mới trong phát triển đảng viên ở Ba Vinh Nét mới trong phát triển đảng viên ở Ba Vinh
  21:59 | 06/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm qua, xã Ba Vinh (Ba Tơ) luôn đi đầu trong công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng thanh niên, sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương và phân công "đứng cánh" ở từng thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu...
  .
 • TP.Quảng Ngãi: Tạo môi trường mới để cán bộ rèn luyện TP.Quảng Ngãi: Tạo môi trường mới để cán bộ rèn luyện
  17:22 | 05/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Thành ủy Quảng Ngãi luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ. Qua đó, nhiều cấp ủy, chính quyền cơ sở được củng cố, hoạt động hiệu quả, tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.
  .
 • Đảng ủy xã Sơn Kỳ: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội Đảng ủy xã Sơn Kỳ: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội
  15:04 | 03/11/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân...
  .
 • Quyết liệt hành động (kỳ cuối) Quyết liệt hành động (kỳ cuối)
  19:59 | 31/10/2018
  (Baoquangngai.vn)- Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan hành chính, các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, với mục tiêu đảm bảo tinh gọn, bớt đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm gánh nặng chi phí ngân sách nhà nước.
  .
 • Quyết liệt hành động (kỳ 2) Quyết liệt hành động (kỳ 2)
  21:21 | 30/10/2018
  (Baoquangngai.vn)- Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; giảm đầu mối, giảm các khâu trung gian trong các cơ quan của hệ thống chính trị, giảm cấp phó, giảm bộ phận phục vụ gián tiếp...
  .
 • Phát huy vai trò đảng viên trong lực lượng ngư dân Phát huy vai trò đảng viên trong lực lượng ngư dân
  10:40 | 30/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi có bờ biển dài 130km, với 5 huyện, thành phố ven biển và hải đảo; là một trong những tỉnh, thành phố ven biển của cả nước có lực lượng ngư dân và số lượng tàu thuyền nhiều.
  .
 • Quyết liệt hành động (kỳ 1) Quyết liệt hành động (kỳ 1)
  08:36 | 29/10/2018
  (Baoquangngai.vn)- Năm 2018 được xem là năm hành động của cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng với trọng tâm là sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
  .
 • Ông Trần Kiên kể một chuyện… Ông Trần Kiên kể một chuyện…
  21:40 | 30/10/2018
  (Baoquangngai.vn)- Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, tôi muốn kể lại một chuyện nhỏ mà sinh thời, khi đã về hưu ở ngôi nhà nhỏ bé số 4 đường Trân Quang Diệu, TP. Quảng Ngãi, ông Trần Kiên đã nhỏ nhẹ kể tôi nghe.
  .
 • Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU: Bước đột phá sau nửa nhiệm kỳ Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU: Bước đột phá sau nửa nhiệm kỳ
  07:26 | 28/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư, từng bước phát triển du lịch theo hướng bền vững là nội dung trọng tâm của Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định.
  .
 • Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương
  22:15 | 25/10/2018
  Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐ/TW).
  .
 • Tiếp tục đổi mới công tác dân vận Tiếp tục đổi mới công tác dân vận
  21:57 | 23/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, công tác dân vận ở tỉnh ta được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, ngành, địa phương. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
  .
 • Ba Tơ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng Ba Tơ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
  14:25 | 23/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Ba Tơ và các cấp ủy trong huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện tốt công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
  .
 • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Biểu dương Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Biểu dương "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2018
  14:44 | 22/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Sáng 19.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào đã đến dự.
  .
 • Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
  10:17 | 17/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp ủy các cấp giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.
  .
 • Hướng dẫn hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước Hướng dẫn hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước
  21:19 | 16/10/2018
  (Baoquangngai.vn) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Văn bản số 17-HD/BTCTƯ ngày 5-10-2018 hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
  .
 • Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy
  21:45 | 18/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Trong thời kỳ 1930 - 1945, các xứ ủy, khu ủy, tỉnh ủy đã được thành lập, nhưng tổ chức văn phòng cấp ủy thì chưa hình thành, song công tác của văn phòng cấp ủy thì đã có, chủ yếu là bảo đảm việc in ấn, phát hành, vận chuyển công văn, tài liệu, truyền đơn của Ðảng...
  .
 • Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng
  15:01 | 16/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm đến công tác KT, GS của Đảng; xem đây là một trong những giải pháp trọng yếu để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...
  .
 • Đảng bộ xã Phổ Châu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Đảng bộ xã Phổ Châu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng
  14:55 | 16/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng bộ xã Phổ Châu (Đức Phổ) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
  .
 • Ban bí thư yêu cầu xây nhà cho, ông dứt khoát Ban bí thư yêu cầu xây nhà cho, ông dứt khoát "xin không chấp hành"
  10:47 | 16/10/2018
  Khi về hưu, anh Trần Kiên trả nhà công vụ. Ban Bí thư lúc đó yêu cầu Ban Tài chính quản trị xây cho anh một cái nhà ở Quảng Ngãi nhưng anh "xin phép không chấp hành". Hành trang về hưu của anh chất trên cái xe ca chỉ có sách vở, bát đũa.
  .
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp
  10:41 | 16/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp...
  .
 • Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
  20:52 | 15/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch 125-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
  .
 • Trách nhiệm nêu gương Trách nhiệm nêu gương
  14:40 | 11/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) vừa thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
  .
 • Người đảng viên tận tụy Người đảng viên tận tụy
  14:37 | 11/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Gần 25 năm làm Bí thư chi bộ thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), thì ngần ấy thời gian ông Phạm Hùng hết lòng vì công việc. Việc gì dân cần ông Hùng đều có mặt và luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương.
  .
 • Giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới Giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới
  22:12 | 09/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều chi, đảng bộ trong tỉnh đã phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Để có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của các hội, đoàn thể, cấp ủy các cấp trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
  .
 • Dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ Dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ
  22:15 | 08/10/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, trong nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực...
  .
 • Hướng dẫn mới việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên Hướng dẫn mới việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên
  22:02 | 07/10/2018
  (Baoquangngai.vn)- ​Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW​, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW ngày 24/9/2018 hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
  .
 • Mô hình bí thư kiêm trưởng thôn, tổ dân phố: Chưa được nhân rộng Mô hình bí thư kiêm trưởng thôn, tổ dân phố: Chưa được nhân rộng
  09:49 | 28/09/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Việc nhất thể chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bước đầu phát huy hiệu quả sau 2 năm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới có 86/1.156 thôn, tổ dân phố trong tỉnh thực hiện nhất thể hóa hai chức danh này, chỉ chiếm gần 12%.
  .
 • Đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7
  21:30 | 27/09/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nội dung quan trọng được Nghị quyết 26 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" xác định là, đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều...
  .
 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Những lời căn dặn chí tình Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Những lời căn dặn chí tình
  08:45 | 26/09/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn làm hết sức mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến những giây phút cuối cuộc đời. Điều đó làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng thêm cảm phục, quý trọng tấm lòng của Chủ tịch nước đối với đất nước và nhân dân.
  .
 • Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX) Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX)
  14:30 | 24/09/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Ngày 17.9.2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) tiến hành kỳ họp lần thứ 28. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
  .
 • Khi cán bộ được giám sát- Kỳ 1: Không có Khi cán bộ được giám sát- Kỳ 1: Không có "vùng cấm"
  16:16 | 22/09/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nguyên nhân dẫn đến một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sai phạm trong thực thi nhiệm vụ... được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) chỉ ra là do các cấp ủy, chính quyền chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao...
  .
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
  20:38 | 15/09/2018
  Ngày 14-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 29. Từ ngày 10 đến 12-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 29. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
  .
 • Sơn Tây:Tiếp tục nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ còn lại Sơn Tây:Tiếp tục nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ còn lại
  21:17 | 13/09/2018
  (Báo Quảng Ngãi)- Trong nửa nhiệm kỳ qua, cán bộ, nhân dân huyện Sơn Tây đã thực hiện đạt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa...
  .
.
.