Thành công của niềm tin và trách nhiệm
22:52 | 23/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 ngày (20 - 22.10) làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây sẽ là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng và cách mạng kiên cường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.
.
.