Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã
16:04 | 18/05/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức (CB,CC) cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Một trong những điểm mới của nghị định này là việc quy định các đối tượng được tuyển vào công chức cấp xã mà không cần trải qua thi tuyển, xét tuyển,...
.
.