Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
16:46 | 13/12/2018
Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018- 2023) với 100% số phiếu bầu. Xem tiếp
.
.
.