Sẽ sớm có quy định mới về dạy thêm

21:56, 16/10/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) – Bộ GD&ĐT đã công bố ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên toàn quốc khiến nhiều giáo viên, phụ huynh băn khoăn có phải dừng hẳn việc dạy thêm hay không? Phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu về vấn đề này.
PV: Từ ngày 10.10.2019, Sở GD&ĐT đã có văn bản tạm dừng việc cấp phép và gia hạn cấp phép dạy thêm và trong thời gian này cũng yêu cầu tạm dừng luôn việc tổ chức day thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh. Thưa ông nguyên nhân do đâu?

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu.
Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu.

Ông ĐỖ VĂN PHU: Ngày 26.8.2019, Bộ GD&ĐT có Quyết định số 2499 về việc công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012, quy định về dạy thêm, học thêm.

Quyết định này căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014 và sửa đổi một số điều bổ sung Điều 6, phụ lục số 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 34/2016 của Chính phủ.

Dạy thêm học thêm là dịch vụ về giáo dục, do đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thông tư số 17 so với Luật Đầu tư có vướng một số điều nên phải điều chỉnh cho phù hợp.

Cụ thể, bãi bỏ các điều về tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; yêu cầu đối với người dạy thêm; yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm; trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm. Văn bản quy phạm pháp luật này hồi tố từ tháng 7.2016, nghĩa là có hiệu lực kể từ tháng 7.2016.

Sở cho tạm dừng hoạt động dạy thêm học thêm vì các quyền giao cho Chủ tịch UBND tỉnh và Sở GD&ĐT đã bị bãi bỏ trong quyết định này. Đồng nghĩa với tất cả các giấy phép cho hoạt động dạy thêm cấp sau tháng 7.2016 đều không còn hiệu lực.

Do dó, Sở GD&ĐT cho tạm dừng dạy thêm để xin phép UBND tỉnh điều chỉnh quyết định dạy thêm học thêm cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và Thông tư số 17 bãi bỏ một số điều theo Quyết định 2499.

PV: Như vậy, việc tạm dừng hoạt động dạy thêm theo Quyết định số 2499 có áp dụng cho bậc tiểu học?

Ông ĐỖ VĂN PHU: Thông tư số 17 của Bộ GD&ĐT quy định không dạy thêm ở bậc tiểu học, trừ các môn mỹ thuật, âm nhạc, trừ việc tổ chức chăm sóc, trông giữ theo nhu cầu của phụ huynh. Việc trông giữ, chăm sóc trẻ ở bậc tiểu học hiện nay là thỏa thuận dân sự giữa phụ huynh và giáo viên nên không thuộc phạm vi ảnh hưởng của quyết định này.

PV: Như ông đã nói, việc tạm dừng hoạt động dạy thêm là để hoàn thiện quy định quản lý dạy thêm mới. Theo quy định sắp ban hành về dạy thêm học thêm có thay đổi trong việc cấp phép dạy thêm. Ông có thể cho biết cụ thể về thay đổi này?

Ông ĐỖ VĂN PHU: Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho sở GD&ĐT hoàn thành văn bản quy định dạy thêm học thêm trình UBND tỉnh vào cuối tháng 10.2019 phù hợp với Luật Đầu tư 2014, phụ lục số 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc Nghị định 34/2016 của Chính phủ.
 
Một lớp dạy thêm tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Quảng Ngãi). Ảnh: TL.
Một lớp dạy thêm tại TP. Quảng Ngãi. Ảnh: TL.

Theo dự thảo, các cơ quan giáo dục chỉ được cấp phép dạy thêm cho cơ sở dạy thêm sau khi kiểm tra có đầy đủ cơ sở vật chất, giáo viên giảng dạy, chương trình giảng dạy, nội dung giảng dạy.

Giấy phép này là giấy phép cho phép hoạt động giáo dục dạy thêm. Như vậy sẽ có 2 giấy phép, một là giấy phép đăng ký kinh doanh, có mã số thuế kèm theo, hai là giấy phép cho phép hoạt động dạy thêm.

Không chỉ dạy thêm trong nhà trường mà dạy thêm ngoài nhà trường đều phải có giấy đầu tư và giấy phép cho phép hoạt động dạy thêm mới được tổ chức hoạt động.

PV: Dự kiến trong thời gian nào quyết định mới quy định về dạy thêm sẽ được ban hành?

Ông ĐỖ VĂN PHU: Sở đã hoàn thành dự thảo và đang lấy ý kiến của các cơ quan ban, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong thời gian 10 ngày. Sở cũng đang chờ Bộ GD&ĐT hướng dẫn thủ tục xin phép dạy thêm như thế nào?
 
Sau khi hoàn thành bước lấy ý kiến, sẽ tập hợp, chỉnh sửa, giải trình, báo cáo trình UBND tỉnh ký ban hành quy định mới về dạy thêm trên địa bàn tỉnh phù hợp với với điều kiện ngành nghề kinh doanh, Luật Giáo dục và Thông tư số 17 đã bãi bỏ một số điều theo Quyết định số 2499.

Thực hiện: A.KIỀU
.