Tập trung chỉ đạo tuyển gọi công dân nhập ngũ

21:15, 25/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để đảm bảo công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Bộ CHQS tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đồng thời chỉ đạo HĐNVQS các cấp tập trung triển khai các bước tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả.
Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Đào Thanh Phương cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã phải tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đồng thời triển khai các bước của công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đến hết tháng 6, các địa phương phải kiện toàn xong HĐNVQS cả 3 cấp. Sau khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, các chức danh có thay đổi nên việc kiện toàn lại HĐNVQS phải làm khẩn trương để chỉ đạo các bước tiếp theo. 
 
Thanh niên huyện Tư Nghĩa lên đường nhập ngũ năm 2020.
Thanh niên huyện Tư Nghĩa lên đường nhập ngũ năm 2020.
Theo Thượng tá Đào Thanh Phương, năm 2020, công tác tuyển quân tiếp tục gặp nhiều khó khăn vì số thanh niên đi làm ăn xa khá nhiều, vắng mặt ở địa phương lâu ngày; thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xin làm việc tại các thành phố lớn, không trở về nơi đăng ký thường trú. Mặt khác, công tác quản lý tạm trú, tạm vắng chưa chặt chẽ đã gây khó khăn cho công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Thanh niên khám NVQS có sức khoẻ loại 3 chiếm khoảng 50%...
 
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì một số địa phương thiết lập các loại danh sách chưa chặt chẽ theo Luật NVQS và các thông tư, hướng dẫn liên quan, dẫn đến  hội đồng xét duyệt chính trị còn bất cập, nhất là danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Sau khi có kết luận của hội đồng xét duyệt chính trị, các địa phương cấp huyện chưa tham mưu ban hành quyết định kết luận số lượng công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và đủ điều kiện gọi khám và chưa tổ chức công khai danh sách miễn, hoãn thực hiện NVQS theo quy định. Một số hội đồng khám sức khoẻ NVQS thành lập chưa đúng, đủ và thiếu bác sĩ chuyên khoa... Thậm chí, một số địa phương chốt thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn sót đối tượng; sau xét duyệt chính trị, chính sách còn để thanh niên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nhập ngũ...
 
Những hạn chế trên được xác định là do công tác quán triệt, triển khai các bước gọi công dân nhập ngũ chưa chặt chẽ; trách nhiệm của Hội đồng xét duyệt chính trị, chính sách, Hội đồng khám sức khoẻ, HĐNVQS các cấp chưa được phát huy, hoạt động thiếu đồng bộ.
 
"Đến thời điểm này chưa có thay đổi gì mới trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, nên các địa phương vẫn tiến hành theo các quy định hiện hành", Thượng tá Đào Thanh Phương cho biết. Theo yêu cầu của HĐNVQS tỉnh, từ nay đến hết tháng 8.2020, các địa phương phải hoàn thành chốt thực lực. Từ tháng 9 - 10.2020 hoàn thành xét duyệt, sơ tuyển 2 cấp. Từ tháng 11 - 12.2020 tổ chức khám sức khoẻ, hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển và hiệp đồng với các đơn vị nhận quân. Trong tháng 1.2021 chốt quân số với đơn vị nhận quân, phát lệnh gọi nhập ngũ, quản lý quân số và triển khai công tác chuẩn bị để giao, nhận quân.    
 
 Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 
.
.