Nâng cao hiệu quả đầu tư công trung hạn

09:41, 04/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, Quảng Ngãi thực hiện khá nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Từ đó, tạo sự chủ động về nguồn vốn, có quyết định chủ trương đầu tư đúng, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, cắt khúc. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch trong phân bổ vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công.
 
Tập trung vốn cho dự án trọng điểm
 
Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi dự kiến xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách địa phương khoảng 23 nghìn tỷ đồng, phân bổ đảm bảo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: Trả nợ, đối ứng, đối tác công tư, công trình chuyển tiếp và bố trí cho công trình khởi công mới. Trong đó, tổng vốn ngân sách địa phương dự kiến bố trí khởi công mới trong giai đoạn này khoảng 3.400 tỷ đồng.
 
Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2 được bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.
Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2 được bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.
Đối với nguồn vốn trung hạn của trung ương, ngày 27/4/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, dự kiến phân bổ đối với tổng nguồn vốn được thông báo là 5.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước trên 4.800 tỷ đồng, vốn nước ngoài hơn 285 tỷ đồng. Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã dự kiến phương án phân bổ và đề xuất danh mục dự án khởi công mới. Ngoài bố trí thu hồi các khoản vốn ứng trước, tạm ứng, số vốn phân bổ cho dự án mới từ nguồn ngân sách trung ương dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng; ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển.
 
So với tổng vốn đầu tư trung hạn, giai đoạn 5 năm trước (2016 - 2020), nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 thấp hơn, số lượng dự án khởi công mới cũng tập trung hơn. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư công được phê duyệt là 18.106 tỷ đồng, gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 12.812 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 5.293 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, qua nhiều lần điều chỉnh bổ sung, vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã vượt qua con số 24.446 tỷ đồng...
 
Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công
 
Đối với đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội. Đặc biệt, tập trung phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn lực từ các khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Việc đầu tư phải tạo sự chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng; gắn đầu tư công với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021  -  2025 đạt trên 90%; số dự án hoàn thành trong giai đoạn này đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.
 
Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi đã đưa một số dự án phát triển hạ tầng có tính chiến lược vào kế hoạch, cụ thể như: Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, dự kiến tổng vốn 1.805 tỷ đồng; dự án cầu Trà Khúc 3 nối trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh với huyện Tư Nghĩa; một số dự án đầu tư hạ tầng phát triển đô thị miền núi ở các huyện Trà Bồng, Ba Tơ; dự án đường giao thông liên kết huyện Ba Tơ với tỉnh Bình Định, huyện Sơn Tây với tỉnh Kon Tum...
 
Rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư trung hạn giai đoạn trước, trong giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công. Tất cả hoạt động đầu tư công phải tuân thủ pháp luật, dù được bố trí từ nguồn vốn nào, dự án cũng phải nằm trong danh mục đầu tư trung hạn, trừ dự án khẩn cấp, nhưng phải tuyệt đối tuân theo quy định đầu tư theo diện khẩn cấp. Các huyện, thành phố, thị xã khi bố trí đầu tư công phải bám vào nguồn lực tài chính, không dựa vào dự án đó đã nằm trong nghị quyết hay kế hoạch.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 
.
.