Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra

08:44, 04/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thanh tra trong thời gian tới. Toàn ngành thanh tra tỉnh phải thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 398 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra của 353 cuộc tại 782 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng và 11.208m2 đất, cùng nhiều sai phạm khác. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng và 1.011m2 đất, kiến nghị xử lý khác hơn 5 tỷ đồng và 10.107m2 đất; kiến nghị hoàn thiện 3 cơ chế, chính sách; ban hành 311 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền  hơn 1,6 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.
 
Thời gian qua, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên tương tác, hướng dẫn, trả lời tham vấn trực tiếp cho thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác của ngành thanh tra, nhất là các vấn đề trong xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện; đồng thời trực tiếp làm việc với lãnh đạo các huyện để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác thanh tra.
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021 công tác thanh tra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong việc yêu cầu công khai quy trình thanh tra, kiểm tra, kết luận, kết quả xử lý vi phạm; tăng cường công tác thanh tra công vụ; thực hiện nghiêm việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp của tỉnh.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm phê duyệt kế hoạch thanh tra theo thời hạn luật định. Một số huyện không phê duyệt kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong nội bộ tại một số sở, ngành chưa thực sự chủ động, còn để xảy ra trùng lặp trong chính kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại đơn vị mình. Một số cơ quan thanh tra chưa chú trọng đến việc cập nhật Phần mềm hỗ trợ, xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ thu hồi về kinh tế trong kỳ còn thấp...
 
UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường tương tác, hướng dẫn nghiệp vụ cho thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành; thực hiện nghiêm việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp các kết luận thanh tra của cấp huyện, cấp sở để nâng cao chất lượng kết luận thanh tra.
 
PV
 
.
.