Nghĩa Hành: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

08:38, 28/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Nghĩa Hành và cấp ủy các cấp trong huyện đã tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Thanh Hà cho biết: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; chú trọng giám sát chuyên đề và đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức KTGS việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên... 
Cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa UBND huyện Nghĩa Hành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (ảnh chụp trước ngày 27.4).                   Ảnh: BS
Cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa UBND huyện Nghĩa Hành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (ảnh chụp trước ngày 27.4). Ảnh: BS
Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, cấp ủy các cấp ở huyện Nghĩa Hành đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng, 15 đảng viên. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc lãnh đạo công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... 
 
Cấp ủy các cấp đã tổ chức giám sát 26 tổ chức đảng và 10 đảng viên về thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 89 của Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...
 
Qua KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy, chi bộ đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật khiển trách 17 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên và cách chức 1 bí thư chi bộ; xóa tên 4 đảng viên và cho ra khỏi đảng 5 đảng viên. Nội dung vi phạm về tệ nạn xã hội, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao... Kết quả đó đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm lớn hơn. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định. Các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm. Đảng viên có khuyết điểm, sai phạm đều chấp hành quyết định kỷ luật, không khiếu nại. Sau thi hành kỷ luật, đảng viên, tổ chức đảng đã khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.
 
Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Thanh Hà, thông qua công tác KTGS, ngoài việc kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT còn tham mưu cho cấp ủy chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, những biểu hiện vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua đó từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác KTGS, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thúc đẩy và làm chuyển biến việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin trong nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...
 
BÁ SƠN
 
 
 
.
.