Mộ Đức:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

16:09, 31/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Mộ Đức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Những việc làm cụ thể
 
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Huyện đoàn Mộ Đức đã xây dựng kế hoạch hành động và cụ thể hóa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN, phù hợp với tình hình của địa phương. 
Huyện đoàn Mộ Đức xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên trang Fanpage
Huyện đoàn Mộ Đức xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên trang Fanpage "Tuổi trẻ Mộ Đức" (ảnh chụp trước ngày 27.4).
Phó Bí thư Huyện đoàn Mộ Đức Phạm Thanh Lý cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, gần gũi, thiết thực giúp ĐVTN ở địa phương tiếp cận dễ nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong ĐVTN. Đó là huyện đã xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” và đều đặn được đăng tải trên trang Fanpage "Tuổi trẻ Mộ Đức", với gần 1.200 bài viết, hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ. Chuyên mục này đã tác động đến ý thức, hành động của tổ chức đoàn, và nhiều ĐVTN, từ đó chủ động thiết kế, lựa chọn những chương trình, việc làm cụ thể trong học tập và làm theo lời Bác. Thực tế nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện và được nhân rộng trong huyện.
 
Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Mộ Đức lần thứ XXVIII đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng. Hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên... Với chủ trương “tập trung cho cơ sở” và phương châm “thiết thực, phù hợp, hiệu quả”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộ Đức đã từng bước kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tác phong làm việc cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo của huyện. Việc triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, chất lượng.
 
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng
 
Hiện nay, ở cả 48 tổ chức cơ sở đảng ở huyện Mộ Đức đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Quang Vinh, Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Do đó, trong các giải pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, huyện Mộ Đức xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là quan trọng nhất. Bên cạnh xây dựng các mô hình học Bác, hiện nay, 100% tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo chủ điểm hằng quý.
 
"Cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã trở thành nền nếp, có chất lượng từ công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy chuẩn bị nội dung, các bước triển khai học tập có chủ điểm, tổ chức thảo luận, liên hệ đánh giá tập thể chi bộ, liên hệ cá nhân, gia đình cán bộ đảng viên, nhất là vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết thúc sinh hoạt chuyên đề các cấp ủy đều tổng hợp ý kiến, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện làm theo Bác, thực hiện biểu quyết và chỉ đạo thực hiện. 
 
Từ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, liên hệ thực hành phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh; xác định vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị", ông Nguyễn Quang Vinh cho biết.
 
Thời gian tới, Huyện ủy Mộ Đức tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác khoa giáo, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, huyện chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tư tưởng với các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác chính trị tư tưởng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.