Cập nhật lúc: 10:33, 21/09/2017 [GMT+7]
.

Tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31.3.2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, ngày 12.5.2016, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhân dịp này, Báo Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ.

Quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư và Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp Hội CCB trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về việc lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội và toàn thể hội viên CCB nhằm đoàn kết, tập hợp đông đảo các thế hệ CCB, cựu quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội...

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Hội CCB tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.                 Ảnh: X.Thiên
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Hội CCB tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: X.Thiên


Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh và các cấp Hội CCB hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm to lớn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, từng cấp hội, cán bộ, hội viên trong tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, vận động, tập hợp và phát huy trí tuệ các thế hệ CCB, năng động, sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn. Hoạt động của hội luôn gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, xóa nhà tạm; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác phối hợp hoạt động giữa hội CCB với các cấp, ngành, đoàn thể có nhiều chuyển biến; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp lực lượng cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc. Công tác tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động có hiệu quả, sát đúng chức năng, nhiệm vụ...
 

Đại hội đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 1.831 đảng viên là cán bộ, hội viên CCB được trúng cử vào cấp ủy các cấp. Trong đó, có 1.670 bí thư, cấp ủy chi bộ; 669 cấp ủy xã, phường, thị trấn; 87 cấp ủy huyện, thành phố; 5 cấp ủy tỉnh. Có 1.000 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó cấp tỉnh 8; cấp huyện, thành phố 64; cấp xã, phường, thị trấn 928. Đây là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể và tham gia vào các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở các cấp.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh và các cấp hội trong tỉnh đã được các cấp biểu dương khen thưởng, như: Được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và cờ của Thủ tướng Chính phủ; 15 cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cờ thi đua của UBND tỉnh... Hội thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Hội CCB tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Hội CCB tỉnh cũng là đơn vị được tỉnh chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIX tại Thủ đô Hà Nội. Đây là thành quả rất đáng tự hào... Có thể khẳng định rằng, Hội CCB tỉnh đã thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012- 2017, tiếp tục khẳng định là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Bên cạnh những thành tích đáng biểu dương, các cấp hội trong tỉnh cần tiếp tục khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đó là, trong công tác tư tưởng chưa thật chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết những diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên; phong trào thi đua “CCB gương mẫu” chưa đều, thiếu chú trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến để làm động lực thúc đẩy công tác hội phát triển toàn diện. Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, quy mô doanh nghiệp, trang trại, gia trại CCB còn nhỏ, chưa phát triển mô hình khởi sự doanh nghiệp cho lao động trẻ;  kiến thức và năng lực, tính năng động của một số cán bộ hội các cấp còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động có nơi chưa thiết thực, chậm được đổi mới; hoạt động cựu quân nhân nhiều nơi còn khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị có nơi còn lúng túng.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác hội trong thời gian tới, đưa Nghị quyết Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành có liên quan và các cấp hội CCB trong tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và sự đóng góp của tổ chức hội và toàn thể hội viên CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Hội CCB là tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở và giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

- Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, hội viên Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị... của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIX; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 sát với tình hình của tỉnh. Chú trọng việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW  ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị 17-CT/TU, Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, hưởng ứng chủ đề Đại hội “Đoàn kết- gương mẫu- đổi mới”,  tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam tỉnh, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”./. 

.
.