Ý đảng, lòng dân

Thứ Tư, 15:23, 22/02/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Tại Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã cụ thể hóa Quy định của Bộ Chính trị (khóa IX) và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chế độ đi công tác cơ sở, dự hội nghị, lễ kỷ niệm, lễ hội của các ngành, địa phương, đơn vị khi yêu cầu: Khi các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc với địa phương, đơn vị, không được treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng…" ở ngoài và trong nơi làm việc của lãnh đạo với địa phương, đơn vị. Việc này cần phải được thực hiện thống nhất và thực hiện ngay trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

    Đây là một quan điểm hết sức đúng đắn, thể hiện được cái tâm và tầm của những người đứng đầu cơ quan Đảng, Nhà nước, bắt mạch được tâm tư, nguyện vọng, nói được tiếng nói của người dân đối với bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở, bởi những lẽ:

    Thứ nhất, quan điểm trên góp phần nâng cao nhận thức và ở một chừng mực nào đó chuyển đổi được tư duy hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị, nhất là những cán bộ nắm giữ vị trí cao trong các tổ chức, cơ quan đảng, chính quyền. Và trên hết là ý nghĩa thực tiễn trong việc góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn có sức lan toả ra toàn xã hội trong thời điểm hiện nay.

Thứ hai, lâu nay các phương tiện thông tin đại chúng đề cập nhiều đến hiện tượng lạm dụng của công để phục vụ nhu cầu, mục đích cá nhân vào việc đi lễ hội hay tổ chức hiếu, hỉ… gây nên sự lãng phí tiền của nhà nước, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Việc áp dụng quan điểm nói trên vào hoạt động của bộ máy cơ quan đảng, chính quyền sẽ như hồi còi của người chỉ huy ngoài mặt trận nhằm chỉnh đốn lại hàng ngũ, đồng thời sẽ là cơ hội để các "công bộc" của dân tự soi rọi lại mình, nhất là trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   
                                    LÊ NAM
                            
 

.