,
Cập nhật lúc 09:45, Tuesday, 21/02/2012

Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI


(QNg)- Hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…  góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.  

Ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 23/9/2011 để chỉ đạo thực hiện (gọi tắt là Kế hoạch 17); Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 đồng chí do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng bộ phận; ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc. Đồng thời tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để triển khai, quán triệt Chỉ thị 03.

Đối với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch ở địa phương, đơn vị mình; thành lập bộ phận giúp việc, ban hành quy chế làm việc của bộ phận giúp việc và phân công các thành viên bộ phận giúp việc trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở chi, đảng bộ cơ sở. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh là đơn vị đầu tiên của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 03.

Các đảng bộ xã, phường, thị trấn và tương đương đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập bộ phận giúp việc. Trưởng bộ phận giúp việc là đồng chí Trưởng ban tuyên giáo. Các chi bộ cơ sở không thành lập bộ phận giúp việc, cấp ủy chỉ đạo và cử một đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, thành lập bộ phận giúp việc, phân công cấp ủy viên phụ trách, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bộ phận giúp việc đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 22/11/2011 về việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đã cụ thể hóa tiêu chí đạo đức theo 3 nội dung: Đạo đức thể hiện trong nếp sống, lối sống; đạo đức thể hiện trong lối làm việc; đạo đức nghề nghiệp và gửi đến cấp ủy các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng, xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy, chi đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để quán triệt Chỉ thị 03 và kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên và thông qua kế hoạch thực hiện ở cấp mình.

Đến cuối tháng 1/2012 có 19/19 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện; thành lập bộ phận giúp việc và ban hành quy chế làm việc ở đơn vị mình. Có 669/834 chi đảng bộ cơ sở ( 80,2%) đã tổ chức hội nghị đảng viên để quán triệt Chỉ thị 03 và thực hiện các nội dung cấp ủy cấp trên giao. Có 240/279 đảng bộ cơ sở (86%) đã thành lập bộ phận giúp việc, ban hành quy chế làm việc của bộ phận giúp việc. Có 400/555 chi bộ cơ sở (72,1%) đã cử 1 đồng chí cấp ủy viên phụ trách.

Việc triển khai, quán triệt ở cơ sở về Chỉ thị 03, kế hoạch thực hiện của các cấp được cấp ủy bố trí thời gian kết hợp với đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã lồng ghép phổ biến Chỉ thị 03 và kế hoạch thực hiện của cấp ủy cơ sở cho các tầng lớp nhân dân thông qua ngày hội "Đại đoàn kết" và các đợt sinh hoạt đoàn thể…

Đối với công tác tuyên truyền đã được chú trọng, các cơ quan tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục chuyển tải những nội dung cơ bản và các hoạt động của các cấp ủy, địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh về thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 17. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trích đăng những nội dung cơ bản của Chỉ thị 03 và Kế hoạch 17, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm của đảng viên trong học tập để nâng cao nhận thức và hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ; bản tin dân tộc và miền núi phát hành hàng tháng.

Hội Văn học - Nghệ thuật đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giới văn nghệ sĩ, học sinh các trường phổ thông; đã có hơn 200 tác phẩm gửi về dự thi, trong đó đã chọn  50 tác phẩm có chất lượng để trưng bày, có 10 tác phẩm được trao thưởng.

Nhìn chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc quán triệt Chỉ thị 03 đối với cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở là cụ thể, kịp thời, nghiêm túc. Qua học tập, quán triệt Chỉ thị 03, kế hoạch thực hiện của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.


 Trần Tấn Châu
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201202/Ket-qua-buoc-dau-thuc-hien-Chi-thi-03-cua-Bo-Chinh-tri-khoa-Xi-2132752/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho đảng viên trên 70 tuổi đảng
(QNĐT)- Chiều 2/2, các đồng chí Phạm Minh Toản-Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho một số đảng viên có trên 70 tuổi Đảng, nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
,
,
,