Quyết tâm chính trị cao nhất

16:11, 31/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ban hành Chỉ thị số 13 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, với quyết tâm chính trị cao nhất; đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Hiện nay, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Quảng Ngãi đang chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước, nhất là tại TP.Hồ Chí Minh, cùng nguy cơ lây nhiễm tại Quảng Ngãi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. 
 
Ngoài yếu tố khách quan do dịch Covid-19 và nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế, thì quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH từ các cấp, ngành trong tỉnh còn những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, cản trở sự phát triển. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn. Sự trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa khắc phục triệt để. Một số đơn vị vẫn còn tình trạng không sát sao trong công việc, chất lượng tham mưu, đề xuất thấp, chưa kịp thời.
 
Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Chỉ thị số 13 với 6 nhiệm vụ tổng quát. Đồng thời, giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH. Cùng với đó là củng cố các động lực tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cả 3 khu vực của nền kinh tế: Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ, thương mại, du lịch và xuất khẩu. Thực hiện hiệu quả công tác thu, chi và quản lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đầu tư, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút, triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
 
Vấn đề đặt ra đối với các cấp, ngành, chính quyền các địa phương hiện nay là phải nỗ lực hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ được giao, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, đem lại sản phẩm cụ thể, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Phải kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn ở các khu vực, lĩnh vực, địa bàn bị ảnh hưởng và nguy cơ ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, bao gồm: Các hoạt động dịch vụ, thương mại; các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là trong KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh; giải quyết khó khăn của thị trường bất động sản; các vấn đề về an sinh xã hội...
 
Phạm Danh
 
.
.