Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng

14:52, 27/12/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình kiểm tra của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 
 
Các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới đã kịp thời cụ thể hóa, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quy trình, quy định của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Ban hành và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; trong đó, hầu hết ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành và triển khai thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Trong đó, đã tập trung kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về: Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận của Tỉnh uỷ khoá XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; công tác cán bộ, ....
 
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị
 
Năm 2019, cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 604 đảng viên, 569 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, phát hiện 14 đảng viên và 19 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm. 
 
Cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp và chi bộ đã tiến hành giám sát 673 đảng viên, 347 tổ chức đảng về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ....
 
Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh ban hành và triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm. 
 
Riêng UBKT Tỉnh uỷ đã ban hành và triển khai thực hiện đạt 150% kế hoạch năm. Trong đó, đã chủ động nắm chắc tình hình hình và tiến hành kiểm tra được nhiều đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đạt 300% so với kế hoạch; chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, đạt 156,25% kế hoạch. 
 
Việc xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã được cấp uỷ, UBKT các cấp thực hiện bảo đảm đúng thẩm quyền, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu tham luận tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2020.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do vậy  yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong năm 2020. Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ  đề nghị, UBKT các cấp cần tập trung làm tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và nhân sự UBKT cấp mình.
 
“UBKT các cấp cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục hiện tượng nể nang, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm khi mới manh nha. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải khẩn trương kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm”- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ lưu ý.
 
Đồng thời, cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản kĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín và chuyên môn giỏi. 
 
Nhân dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019.
H.P
.