Ngành nội vụ họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020

14:56, 27/12/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngành nội vụ. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị.
 
Trong năm 2019, toàn ngành đã chủ động, tập trung, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng thể chế, chính sách, cải cách hành chính, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Hiện nay, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015.
 
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước (khối Chính phủ quản lý) so với năm 2015 tại 63/63 tỉnh, thành phố giảm 4,26%; tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 30.11.2019, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.
 
Ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.
 
Đến nay, 54/63 địa phương cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. 
 
Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đánh giá một số tồn tại hạn chế trong công tác nội vụ 2019, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục.
 
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phân công, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, toàn ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin” và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nội vụ đề ra trong năm 2020.
 
Tin, ảnh: B.M
 
.
.