UBND tỉnh họp góp ý phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý về ATTP
19:43 | 18/02/2019
(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh để đánh giá kết quả công tác đảm bảo VSATTP năm 2018. Đồng thời, góp ý vào dự thảo Quyết định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.
.
.