Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
21:49 | 29/09/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm qua, Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và kiên định thực hiện bằng nhiều giải pháp khả thi, đồng bộ, cam kết "đồng hành cùng doanh nghiệp".
.
.