Cải cách hành chính: Còn nhiều việc phải cải thiện

09:20, 02/09/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
Những chuyển biến tích cực
 
Trưởng phòng CCHC (Sở Nội vụ) Võ Hữu Tích cho biết: Các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung CCHC vào nghị quyết, kế hoạch năm và chỉ đạo chính quyền triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh thường xuyên rà soát, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục, quy định không còn phù hợp và bổ sung thủ tục mới. Nhiều thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, đơn giản hóa, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, người dân đến giải quyết công việc. Thái độ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm với công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của người dân với chính quyền. 
 
Người dân đến giải quyết TTHC ở Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi.
Người dân đến giải quyết TTHC ở Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi.
Công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC có bước chuyển theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục dần sự rườm rà, bất hợp lý. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng... Tỉnh triển khai cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC; phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết định phê duyệt danh mục 238 TTHC ở 24 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được rút ngắn thời gian từ 30 - 60%. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đưa vào ứng dụng các tiện ích để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ qua Zalo, tin nhắn SMS, nhắn tin thông báo khi có kết quả giải quyết trước hạn hoặc quá hạn, đề nghị bổ sung hồ sơ; phối hợp với bưu điện thực hiện nhận, chuyển phát hồ sơ, chuyển trả kết quả theo yêu cầu người dân; phối hợp ngân hàng thu hộ phí, lệ phí, thuế, giá dịch vụ giúp tổ chức, công dân...
 
Bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã nâng cao trách nhiệm giải quyết TTHC cho người dân. Hiện có huyện Sơn Hà, TP.Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ thành lập trung tâm hành chính công. Đến nay, có 350 TTHC được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trên 8 phần mềm của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh. Các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch. Các TTHC sau khi công bố đều đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh để người dân biết và thực hiện. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Hoạt động kiểm soát TTHC được tăng cường đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm như để hồ sơ quá hạn, tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp thêm giấy tờ ngoài quy định...
 
Vẫn còn hạn chế cần khắc phục 
 
Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác CCHC ở tỉnh ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến. Cụ thể là, một số TTHC còn rườm rà, phức tạp; việc giải quyết TTHC của một số cơ quan, địa phương chưa đúng thời gian quy định. Cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; thủ tục hồ sơ, phí, lệ phí niêm yết chưa đầy đủ, kịp thời. Tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị còn cồng kềnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tốt. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính chưa triệt để.
 
 Việc giải quyết TTHC ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm. Dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều; việc triển khai cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng còn hạn chế. Chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có thứ hạng thấp so với các tỉnh, thành trong cả nước...
 
Bài, ảnh: B.S
 
 
 
.
.