TITLE

Video: Cầu dây văng đầu tiên của Quảng Ngãi lung linh khi về đêm

(Baoquangngai.vn)- Cầu Cửa Đại khi hoàn thành, đưa vào sử dụng cầu sẽ có tên mới là cầu Cổ Lũy. Cây cầu gồm 37 nhịp, đoạn có dây văng gồm 5 tháp, 6 nhịp, trong đó 4 nhịp giữa mỗi nhịp 120 mét, 2 nhịp biên mỗi nhịp 75 mét. Tổng chiều dài cầu là 1.870 mét. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, có tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng.

.
.
.
.